Classic Course

Utmanande från utslaget samt snabba och fasta greener.

En bana med park- och skogskaraktär. Gamla banan renoverades mellan 2011-2013 och återinvigdes i juli 2013 då namnet ändrades till Classic Course. Classic Course har fyra tees per hål och spelstrategin ändras markant beroende på vilken tee du väljer att spela från. Banan är 4700 m från främsta tee och 6200 från bakersta tee.

Banarkitekt: Thure Bruce/Åke Persson/Hans Fock/Steve Forrest