Slottsbanan

Vår bana erbjuder en varierad och utmanande golfupplevelse för alla.

Banan som är ritad av Tommy Nordström är byggd på ren sandjord vilket ger fasta spelytor nästan hela året. Banan är av en speciell links-karaktär med generösa spelytor som kantas av vajande rödsvingelruff som tillsammans med naturliga talldungar mjukt ramar in hålen. Våra upphöjda, hårda och väl inburade greener ställer krav på bollkontroll och planering av spelet. Vi har under de senaste åren förändrat och förbättrat vår bana och det har gett goda resultat. Vårt mål har valt att öka spelglädjen på banan, den skall passa alla oavsett handicap.

Greenområdena som är mjukt ondulerade med avrinningsytor, möjliggör och inbjuder till stor variation i närspelet. Det är framför allt greenområden och det fasta, snabba underlaget som bestämmer speltaktiken. Spelare med lågt handicap kommer att märka att det krävs ett väl genomtänkt och kontrollerat slag för att få bollen att stanna på greenen.

Vi har en golfbana som, trots sin längd på scorekortet, belönar bollkontroll och skickligt närspel mycket mer än de 300-meter utslag som den moderna utrustningen möjliggör.