18-hålsbanan

Välkommen till en bana med varierande karaktär.

De första nio hålen är en riktig utmaning med strategiskt placerade vattendrag och dammar. De sista nio hålen bjuder på en snäll layout med breda fairways och stora greener. För att bemästra de ondulerade greenerna gäller det att hamna på rätt platå.