Hofgårds Golfbana, en parkbana.

Banan ligger c:a 15 km öster om Varberg i Himleåns vackra dalgång. Terrängen gör banan varierande. Halva banan ligger i ett gammalt öppet jordbrukslandskap och halva i ett kuperat lövskogsområde som gränsar till"Gässlösa Naturreservat" vilket är ett av Hallands vackraste bokskogsreservat. Stenån som rinner genom banan utgör ett naturligt vattenhinder på många av hålen.

En runda på Hofgårds 18-hålsbana ger dig en naturupplevelse utöver det vanliga oberoende av årstid och väder.

Det är en golfbana som passar alla då det finns tre till fem utslagsplatser på varje hål. Beroende på vilket tee du väljer att spela från får du stora variationer i krav på spelkompetens. SSS är 70 och banans längd är från svart tee 6000m, vit tee 5300 m, gul tee 5000 m och från röd tee 4300 m.

Ekologisk banskötsel

Hofgård Golfbana sköts enligt mottot "Golf på naturens villkor"-  såväl golfspelare som fåglar, djur och växter skall trivas på banan och art- och individrikedomen skall vara så stor som möjligt.

Skötselkonceptet viktigaste del i detta innebär att vi aldrig använder någon form av kemiska kemiska bekämpningsmedel på banan. Dräneringsvatten tas till vara och används för banans bevattning. Klipphöjder och spelytors utformning anpassa till den existerande topografin, jordarten och floran. Gödslingen minimeras och ett generellt miljötänkande präglar banans skötselfilosofi.

Kvaliteten på våra greener och övriga spelytor tillhör de absolut bästa i vår region och banan ger en skönhetsupplevelse utöver det vanliga. En runda på vår bana är när som helst under året en lisa för såväl kropp som själ.

Hofgårds golfbana ligger långt framme när det gäller ekologisk banskötsel både i ett svenskt och ett internationellt perspektiv. Skötseltankarna som vi jobbat efter i snart tjugo år stämmer till stor del med det som i mera vetenskapliga kretsar i dag kallas IPM (Integrated Pest Management). Vi har fått SGA:s miljöpris och Varbergs Kommuns miljöpris.