Viberga Golfbana - Röd slinga

Tre niohålsslingor av varierande karaktär. Blandning av kuperad skogsbana, parkbana och öppen ängsbana. Grästees.

Viberga - på 1300-talet Vighiaberga - den heliga platsen vid berget. Gården byggdes på 1800-talet. Finspångs Golfklubb bildades 1965. Vid invigningen av 9-hålsbanan 1971 fanns det 200 medlemmar. Tretton hål var klara 1987 och den färdiga 18-hålsbanan invigdes officiellt jubileumsåret 1990. Tio år senare stod ytterligare nio hål klara för spel och klubben erbjuder nu 27 utmanande hål.