Välkommen till Avan

Avan, vår mästerskapsbana, är en utmanande parkbana nära Gävlebuktens stränder där vinden kan vara en avgörande faktor. 

Banan är uppmuntrande för nybörjare och bogeyspelare tack vare hindrens placering, de stora möjligheter att variera tees placering och de alternativa spelvägarna.

Banan är också utmanande för elitspelaren tack vare banans längd från backtee. Hindrens placering i förhållande till backtee är också tänkta att skapa problem för elitspelaren.