Åhus Östra

Åhus Östra i Åhus betraktas av många som en av Sveriges bästa.

Banan är från 1924 och är byggd på sandjord, det bästa underlaget för golfbanor. Banan är i regel öppen året runt med undantag för exempelvis om det blir mycket snö. Det är inte ovanligt att vi, vid normala vintrar, spelar golf på öppna greener både jul- och nyårsafton.