Åhus Västra

Åhus Västra är en bana planerad för alla kategorier golfare.

Banans konstruktion och strategi är starkt inspirerad av de klassiska links- och hedlandsbanorna i Skottland. Banans sträckning är gjord med Muirfield som förebild, med en 9-hålsslinga medsols och en 9-hålsslinga motsols, vilket medför att vindriktningen varierar på i stort sett alla hål.

Banan är från 2006 och är byggd på sandjord, det bästa underlaget för golfbanor. Banan är i regel öppen året runt med undantag för exempelvis om det blir mycket snö. Det är inte ovanligt att vi, vid normala vintrar, spelar golf på öppna greener både jul- och nyårsafton.